Modtag 3 gratis tilbud

Modtag 3 gratis og uforpligtende tilbud på din byggeopgave.

Ved at indhente flere tilbud, kan du sammenligne priser

og dermed sikre dig at du ikke betaler for meget. 

Støbning af fundament er en vigtig del af enhver bygningsproces, da det er fundamentet, der understøtter hele bygningen og sikrer dens stabilitet og holdbarhed over tid. Her er en gennemgang af processen for støbning af fundament:

Forberedelse: Før støbning af fundamentet kan begynde, skal området forberedes. Dette indebærer normalt at fjerne eventuelle eksisterende materialer og planere jorden for at skabe en jævn overflade.

Gravning: Efter forberedelse af området skal der graves en trug i jorden, hvor fundamentet skal placeres. Truget skal have en dybde, der er tilstrækkelig til at rumme fundamentet og give det den nødvendige styrke og stabilitet.

Isolering: Når truget er gravet, skal der lægges isoleringsmateriale i bunden af truget for at forhindre kulde og fugt i at trænge op gennem fundamentet.

Armering: Armering er en vigtig del af støbning af fundamentet. Armeringsjern og net placeres i truget for at give fundamentet den nødvendige styrke og modstandskraft mod belastninger og jordbevægelser.

Støbning: Når alt er på plads, kan selve støbningen af fundamentet begynde. Betonblandingen hældes i truget og spredes jævnt ud, indtil det når den ønskede højde.

Hærdning: Efter støbning af fundamentet skal betonen hærde i mindst en uge, afhængigt af vejret og andre faktorer. Det er vigtigt at beskytte betonen mod vejrliget og holde den fugtig i denne periode for at sikre en optimal hærdning og styrke af fundamentet.

Efterbehandling: Når betonen er hærdet, kan fundamentet trimmes og justeres efter behov. Der kan også påføres en overfladebehandling for at beskytte fundamentet mod fugt og andre skader.

Støbning af fundament er en kompleks proces, der kræver erfaring og ekspertise. Det er vigtigt at overveje at kontakte en professionel entreprenør eller bygherre for at udføre arbejdet for at sikre, at fundamentet er bygget korrekt og i overensstemmelse med de nødvendige sikkerhedsstandarder.

støbning af fundament

Hvorfor anbefaler vi 3byggetilbud?

 • Det helt gratis at få 3 tilbud
 • Du kan bestille et tilbud på under 5 minutter
 • Du for 3 billige tilbud på din opgave

Enterprisegaranti?

Hvis du vælger at bruge 3byggetilbuds enterprisegaranti, så er altid sikret for op til 35.000 kr. i tilfældet af at der skulle ske uoverensstemmelse med håndværkeren. 

Vi anbefaler altid man tilvælger enterprisegarantien, så du er sikret mod eventuelle fejl eller mangler.

Hvad siger andre om 3byggetilbud?

 • Vi har et fantastisk godt samarbejde med 3 Byggetilbuds konsulent Jimmi Jensen. Altid god service.
 • Hurtig respons og opfølgning.
  Der blev hurtigt fundet tilbud og er fuldt ud tilfreds
 • Dygtige og søde servicemedarbejdere der holdt fint i hånden gennem processen. Jeg fik hurtigt kontakt med 3 elektrikere og blev gald og tilfreds med det hele. God oplevelse, kommer til at bruge dem igen!
 • Meget positiv oplevelse. Fik 3 tilbud dagen efter. Fik Tilstandsrapport, El rapport og energimærkning lavet i løbet af en uge til 7900 kr.
  Vil bruge 3 byggetilbud.dk en anden gang

Pris på fundament

Prisen på støbning af fundament afhænger af flere faktorer, herunder størrelsen og kompleksiteten af ​​det pågældende bygningsprojekt og de materialer, der skal bruges. Generelt vil større og mere komplekse projekter have højere omkostninger til støbning af fundamentet.

Prisen på materialer, såsom beton og armeringsjern, kan også variere afhængigt af kvaliteten og mængden af de nødvendige materialer. Derudover kan der være ekstra omkostninger til specielle krav, såsom isoleringsmaterialer eller overfladebehandling.

Priserne på støbning af fundament kan også variere afhængigt af entreprenøren eller bygherren, der udfører arbejdet. Det er vigtigt at indhente tilbud fra forskellige entreprenører og vælge en, der kan give dig det bedste tilbud til dine behov og budget.

Generelt kan prisen for støbning af fundament variere fra 800 til 1500 kroner pr. kvadratmeter, afhængigt af de ovennævnte faktorer. Det er dog vigtigt at huske på, at prisen på et fundament kun er en del af de samlede omkostninger ved at bygge en bygning, og at der også vil være ekstra omkostninger til materialer og arbejdskraft for resten af ​​bygningsprojektet.

Opbygning af fundamentet

Et fundament består normalt af flere lag af forskellige materialer, der arbejder sammen for at skabe en solid og stabil base for bygningen. Her er en kort beskrivelse af de forskellige lag:

Gruslag: Det nederste lag i fundamentet er normalt et lag af grus eller sten, der bruges til at skabe en plan og stabil overflade for betonen at hvile på.

Isoleringslag: Oven på gruslaget kan der placeres et isoleringslag, der hjælper med at forhindre varme og fugt i at trænge op fra jorden og ind i bygningen. Dette kan være især vigtigt i områder med koldere klima.

Armeringsjern: Armeringsjern placeres i betonen for at give det den nødvendige styrke og modstandskraft mod belastninger og jordbevægelser.

Beton: Betonblandingen hældes på armeringsjernene og spredes jævnt ud for at skabe den ønskede højde og form for fundamentet.

Overfladebehandling: Efter støbning af fundamentet kan der påføres en overfladebehandling for at beskytte det mod fugt og andre skader.

Det er vigtigt at have en solid og stabil base for bygningen, da fundamentet er det, der holder bygningen oppe og beskytter den mod jordbevægelser, fugt og andre skader. Det er også vigtigt at følge lokale bygningsregler og sikkerhedsstandarder for at sikre, at fundamentet er bygget korrekt og sikkert.

Forskellige typer af fundamenter

Der er forskellige typer af fundamenter, der kan bruges i bygningskonstruktioner, afhængigt af bygningsstørrelse, jordbundsforhold og krav til bygningskoder. Nogle af de mest almindelige typer af fundamenter inkluderer:

Sokkelfundament: Dette er en simpel type fundament, der normalt bruges til mindre bygninger, såsom skure eller mindre boliger. Sokkelfundamentet består af en simpel betonblok, der hviler på en udgravet trug i jorden.

Søjlefundament: Dette fundament bruges normalt i mindre bygninger, hvor enkle fundamenter er tilstrækkelige. Søjlefundamenter består af en række isolerede betonsøjler, der understøtter bygningens vægge og loftbjælker.

Stolpefundament: Stolpefundamentet er en simpel og økonomisk løsning, der består af en række stolper, der er nedgravet i jorden og forbundet af tværbjælker. Denne type fundament bruges ofte til mindre bygninger, såsom skure og mindre boliger.

Sokkel- og stribefundament: Dette fundament bruges normalt til større bygninger, såsom huse og mindre kommercielle bygninger. Sokkel- og stribefundamentet består af et bredere betonbånd (stribe), der er forbundet med flere sokkelblokke for at skabe en stabil base for bygningens vægge.

Plade- og bjælkefundament: Dette fundament bruges normalt til større bygninger, hvor der kræves en ekstra stærk og stabil base. Plade- og bjælkefundamentet består af en stor betonplade, der er forbundet med et netværk af armeringsjern og bjælker for at skabe en solid base for bygningens vægge og strukturer.

Det er vigtigt at vælge den rigtige type fundament til dit bygningsprojekt, da det kan have en afgørende indflydelse på bygningens stabilitet, holdbarhed og sikkerhed. Det er også vigtigt at overholde lokale bygningsregler og sikkerhedsstandarder for at sikre, at fundamentet er bygget korrekt og sikkert.

Brøndfundament og pælefundering

Brøndfundament og pælefundering er to yderligere typer af fundamenter, der bruges i særlige tilfælde, hvor der er særlige krav til bygningskonstruktionen eller jordbundsforholdene.

Brøndfundament: Brøndfundamentet bruges normalt i områder med meget blød eller ustabil jord. Det består af en dyb, cylindrisk betonkonstruktion, der er nedgravet i jorden og fyldt med sten eller grus for at forhindre, at det synker eller bevæger sig.

Pælefundering: Pælefundering bruges normalt i områder med meget blød eller løs jord, hvor et konventionelt fundament ikke ville være tilstrækkeligt til at holde bygningen oppe. Det består af et netværk af stålpæle, der er hamret ned i jorden og forbundet med en betonplade for at skabe en stærk og stabil base for bygningen.

Både brøndfundament og pælefundering kræver særlig ekspertise og er normalt dyrere end konventionelle fundamenttyper. Det er vigtigt at konsultere en professionel ingeniør eller entreprenør for at afgøre, om disse typer af fundamenter er nødvendige for dit bygningsprojekt, og for at sikre, at de er bygget korrekt og sikkert.

Fundamenter i ældre huse

Ældre huse kan have forskellige typer af fundamenter, afhængigt af deres alder, byggestil og byggegeografi. Nogle af de mest almindelige typer af fundamenter i ældre huse inkluderer:

Stenfundament: Dette er en af ​​de ældste former for fundamenter og blev brugt i byggeri fra det 18. århundrede og tidligere. Det består af et lag af store sten, der er stablet op til at danne en base for bygningen.

Murstensfundament: Dette er en mere moderne version af stenfundamentet og blev brugt i byggeri i det 19. århundrede og fremefter. Det består af et lag af mursten, der er stablet op til at danne en base for bygningen.

Sokkelfundament: Dette er en simpel type fundament, der blev brugt i mindre bygninger, såsom skure og mindre boliger, og består af en simpel betonblok, der hviler på en udgravet trug i jorden.

Træstolper: Dette blev brugt i tidlige amerikanske huse og består af en række træstolper, der er nedgravet i jorden og forbundet af tværbjælker.

Det er vigtigt at kende den type fundament, dit ældre hus har, for at sikre, at det er stabilt og sikkert. Ældre fundamenter kan kræve reparation eller forstærkning, afhængigt af deres tilstand og alder. Det er også vigtigt at overholde lokale bygningsregler og sikkerhedsstandarder, når der udføres reparationer eller forstærkninger af fundamenter i ældre huse.

Fundamenter af skruer

Fundamenter af skruer eller jordankre er en relativt ny type fundament, der anvendes i bygningskonstruktioner. Det består af en serie stålskruer, der er skruet ned i jorden ved hjælp af en hydraulisk maskine, og som danner en stabil base for bygningen.

Fordelene ved at bruge fundamenter af skruer inkluderer deres hurtige installation, lave indvirkning på miljøet, og deres evne til at bære tunge laster og modstå vindbelastninger. De kan også installeres i forskellige jordtyper og på steder, hvor det er svært at installere konventionelle fundamenter.

Fundamenter af skruer er normalt dyrere end konventionelle fundamenter, og de kræver særlig ekspertise og udstyr til installation. Det er vigtigt at konsultere en professionel ingeniør eller entreprenør for at afgøre, om denne type fundament er den bedste løsning for dit bygningsprojekt, og for at sikre, at det er bygget korrekt og sikkert.

Skader på fundamentet

Fundamentet er en vigtig del af bygningsstrukturen, og eventuelle skader på fundamentet kan have alvorlige konsekvenser for bygningens stabilitet og sikkerhed. Nogle af de mest almindelige årsager til skader på fundamentet inkluderer:

Jordbevægelser: Jordbevægelser, såsom jordskælv, kan forårsage skader på fundamentet ved at forårsage jordforstyrrelser og bevægelser, der kan føre til revner og deformationer i fundamentet.

Vandskader: Vand kan trænge ind i fundamentet og forårsage skader, når det fryser og udvider eller forårsager korrosion på metalfundamenter.

Tung belastning: Tung belastning fra bygninger eller tunge udstyr kan forårsage skader på fundamentet ved at forårsage deformationer eller revner i fundamentet.

Forurening: Forurening i jorden, såsom olie eller kemikalier, kan forårsage skader på fundamentet ved at forårsage korrosion eller nedbrydning af fundamentmaterialerne.

Det er vigtigt at overvåge og vedligeholde fundamentet for at undgå skader og for at opdage og udbedre skader hurtigt, når de opstår. Eventuelle tegn på skader på fundamentet, såsom revner, deformationer eller fugtighed, skal undersøges af en professionel ingeniør eller entreprenør for at afgøre, om der er behov for reparation eller forstærkning af fundamentet.

Reparation af skader på fundamentet

Reparation af skader på fundamentet afhænger af arten og omfanget af skaderne. Nogle mindre skader, såsom mindre revner eller forskydninger, kan repareres ved hjælp af injektionsmaterialer, der fylder revnerne og stabiliserer fundamentet. Større skader, såsom større revner eller deformationer, kan kræve mere omfattende reparationer eller endda erstatning af hele fundamentet.

Reparation af skader på fundamentet udføres normalt af professionelle ingeniører eller entreprenører, der har erfaring med denne type arbejde. De vil foretage en omfattende undersøgelse af skaderne og udvikle en plan for reparation eller udskiftning af fundamentet.

Reparation af fundamentet kan være en omfattende og dyr proces, men det er afgørende for at sikre bygningens stabilitet og sikkerhed. Det er vigtigt at overholde lokale bygningsregler og sikkerhedsstandarder, når der udføres reparationer af fundamentet, og at sikre, at arbejdet udføres af en kvalificeret og pålidelig entreprenør.

Rottesikring af fundament

Rottesikring af fundament er vigtig for at forhindre skader og beskytte bygningen mod rotter og andre skadedyr. Rotter kan forårsage skader på fundamentet og bygningen, da de gnager sig gennem materialerne og kan ødelægge rør og kabler, der går igennem fundamentet.

Nogle af de mest almindelige metoder til rottesikring af fundamentet inkluderer:

Rottedæmpende materialer: Der findes forskellige typer af rottedæmpende materialer, der kan påføres fundamentet for at forhindre rotter i at gnave igennem. Disse materialer kan omfatte plast- eller metalovertræk, der påsættes fundamentet.

Fysisk barriere: En fysisk barriere, såsom et net eller et fysisk hindringsmateriale, kan installeres omkring fundamentet for at forhindre rotter i at trænge ind.

Kemi: Gift eller kemikalier kan bruges til at dræbe rotter og forhindre dem i at trænge ind i fundamentet. Det er vigtigt at sikre, at disse kemikalier er sikre for mennesker og kæledyr, og at de anvendes i overensstemmelse med lokale sikkerhedsstandarder.

Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse af fundamentet og at overvåge eventuelle tegn på rotteaktivitet, såsom skader på rør og kabler eller rotteafføring i nærheden af fundamentet. Eventuelle tegn på rotter bør undersøges af en professionel skadedyrsbekæmper for at forhindre yderligere skader og for at sikre, at bygningen forbliver sikker og sund.

Radonsikring af fundament

Radon er en farlig radioaktiv gas, der kan trænge ind i bygninger fra jorden og forårsage sundhedsproblemer, herunder lungekræft. Radonsikring af fundamentet er vigtigt for at forhindre denne gas i at trænge ind i bygningen og for at beskytte beboernes sundhed.

Nogle af de mest almindelige metoder til radonsikring af fundamentet inkluderer:

Radonsikring membraner: Membraner kan installeres under bygningens fundament for at forhindre radongassen i at trænge ind i bygningen.

Radonsug: Radonsug kan installeres for at fjerne radongas fra jorden under bygningen og forhindre dens indtrængen i bygningen.

Ventilation: God ventilation kan hjælpe med at reducere radonkoncentrationen i bygningen og forhindre dens indtrængen.

Tætning: Fundamentet og eventuelle åbninger, såsom rørgennemføringer og huller, bør tætnes for at forhindre radongassen i at trænge ind i bygningen.

Det er vigtigt at udføre regelmæssige radonmålinger for at sikre, at radonkoncentrationen er sikker og ikke overstiger lokale sikkerhedsstandarder. Hvis radonkoncentrationen er for høj, bør der træffes foranstaltninger til at reducere den, herunder radonsikring af fundamentet. Det er vigtigt at sikre, at radonsikringsmetoderne udføres af en kvalificeret og pålidelig entreprenør og i overensstemmelse med lokale sikkerhedsstandarder.

Læs også: 

Et fundament er den del af en bygningsstruktur, der bærer belastningen fra selve bygningen og overfører den til jorden. Det er normalt lavet af beton og er begravet under jorden.

Valget af det rigtige fundament afhænger af flere faktorer, såsom bygningens størrelse og form, jordbunden, klimaet og lokale bygningsregler. Det er bedst at konsultere en professionel ingeniør eller arkitekt for at sikre, at det valgte fundament passer til dit specifikke projekt.

De mest almindelige typer af fundament er sokkelfundament, bjælkefundament og plintfundament. Hvilken type fundament du skal vælge afhænger af bygningsstrukturen og jordbunden.

Nogle vigtige overvejelser ved bygning af et fundament inkluderer jordbundens bæreevne, bygningsregler, klimatiske forhold og eventuelle risici for jordbundsbevægelser eller oversvømmelser. Det er vigtigt at have en plan for afløb, og at sikre at fundamentet er tilstrækkeligt isoleret for at undgå varmetab.