Modtag 3 gratis tilbud

Modtag 3 gratis og uforpligtende tilbud på din byggeopgave.

Ved at indhente flere tilbud, kan du sammenligne priser

og dermed sikre dig at du ikke betaler for meget. 

5/5

Faldstammer er en vigtig del af enhver bygning, da de er ansvarlige for at transportere spildevand og affald fra bygningens øvre etager ned til kloaksystemet. Over tid kan faldstammer dog blive beskadigede eller tilstoppede, hvilket kan føre til ubehagelige og endda farlige situationer, såsom oversvømmelser eller lugtgener.

Faldstammerenovering er en proces, hvor en erfaren entreprenør eller VVS-tekniker gennemgår og reparerer eventuelle problemer med en bygnings faldstammer. Processen involverer ofte inspektion af rørene ved hjælp af specialudstyr som fx kameraer, så teknikeren kan identificere eventuelle revner, brud, tilstopninger eller andre problemer. Herefter kan de pågældende dele af rørene skiftes ud, repareres eller renoveres.

En af de mest almindelige metoder til faldstammerenovering er kaldet relining, som indebærer, at en ny belægning påføres rørene for at reparere revner eller andre skader. Dette kan gøres ved at indsætte et fleksibelt rør eller et “strømpeforing” i den eksisterende faldstamme og påføre en kemisk hærdende epoxybelægning. Når epoxybelægningen hærder, vil den danne en stærk og holdbar foring, som beskytter rørene mod yderligere skader.

En anden metode til faldstammerenovering er at skifte de beskadigede dele af røret ud. Dette kan gøres ved at fjerne den beskadigede del af røret og indsætte et nyt rør. Denne metode kan være mere omkostningsfuld end relining, men det kan være nødvendigt, hvis røret er blevet for beskadiget eller er i dårlig stand.

Uanset hvilken metode der vælges til faldstammerenovering, er det vigtigt at få det gjort af en professionel entreprenør eller VVS-tekniker med erfaring og ekspertise på området. Dette sikrer, at arbejdet udføres korrekt og i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder og bygningsregulativer. En korrekt udført faldstammerenovering kan forlænge levetiden af en bygnings VVS-system og sikre, at den fortsat fungerer korrekt i mange år fremover.

faldstammerenovering

Hvorfor anbefaler vi 3byggetilbud?

 • Det helt gratis at få 3 tilbud
 • Du kan bestille et tilbud på under 5 minutter
 • Du for 3 billige tilbud på din opgave

Enterprisegaranti?

Hvis du vælger at bruge 3byggetilbuds enterprisegaranti, så er altid sikret for op til 35.000 kr. i tilfældet af at der skulle ske uoverensstemmelse med håndværkeren. 

Vi anbefaler altid man tilvælger enterprisegarantien, så du er sikret mod eventuelle fejl eller mangler.

Hvad siger andre om 3byggetilbud?

 • Vi har et fantastisk godt samarbejde med 3 Byggetilbuds konsulent Jimmi Jensen. Altid god service.
 • Hurtig respons og opfølgning.
  Der blev hurtigt fundet tilbud og er fuldt ud tilfreds
 • Dygtige og søde servicemedarbejdere der holdt fint i hånden gennem processen. Jeg fik hurtigt kontakt med 3 elektrikere og blev gald og tilfreds med det hele. God oplevelse, kommer til at bruge dem igen!
 • Meget positiv oplevelse. Fik 3 tilbud dagen efter. Fik Tilstandsrapport, El rapport og energimærkning lavet i løbet af en uge til 7900 kr.
  Vil bruge 3 byggetilbud.dk en anden gang.

Hvad er en faldstamme?

En faldstamme er en vertikal rørledning, der typisk er installeret i en bygning for at transportere spildevand og affald fra forskellige etager ned til kloaksystemet eller septiktanken i bunden af bygningen. Faldstammen er normalt lavet af PVC, stål eller støbejern og kan være en del af bygningens bærende struktur. Faldstammen kan være tilsluttet forskellige sanitære enheder som toiletter, håndvaske, brusebade og køkkenvaske og sikrer, at affald og spildevand transporteres sikkert og effektivt væk fra bygningen.

Hvornår har du behov for faldstammerenovering?

Faldstammen er en vigtig del af et bygnings sanitære system, og det kan være nødvendigt at renovere den af flere årsager, herunder:

 1. Alder: Faldstammen kan slides og blive beskadiget over tid på grund af alder og daglig brug. Det kan føre til lækager, blokeringer og tilstopninger, der kan påvirke hele bygningens sanitære system.

 2. Korrosion: Hvis faldstammen er lavet af stål eller støbejern, kan den blive korroderet over tid på grund af eksponering for vand og affaldsstoffer. Dette kan føre til lækager og blokeringer i røret.

 3. Tilstopninger: Faldstammen kan blive tilstoppet af forskellige årsager, såsom ophobning af affald, hår eller fedt. Dette kan føre til stop i vandflowet og kan forårsage lækager eller oversvømmelser.

 4. Skader: Faldstammen kan blive beskadiget på grund af forskellige faktorer, såsom jordskælv, bygningsarbejde eller simpelthen på grund af slid og brug. Beskadigede faldstammer kan forårsage lækager og blokeringer.

Hvis faldstammen viser tegn på nogen af disse problemer, kan det være nødvendigt at renovere eller udskifte den for at opretholde et sikkert og sundt sanitært system i bygningen.

Bør faldstammen renoveres eller udskiftes?

Beslutningen om at renovere eller udskifte en faldstamme afhænger af flere faktorer, såsom omfanget af skaderne, faldstammens alder og materialet den er lavet af. Her er nogle overvejelser, der kan hjælpe med at træffe beslutningen:

 1. Omfanget af skader: Hvis skaderne på faldstammen er alvorlige, såsom store revner eller korrosion, kan det være nødvendigt at udskifte den. Mindre skader, såsom mindre lækager eller blokeringer, kan muligvis løses ved renovering.

 2. Alder: Hvis faldstammen er meget gammel og har nået sin forventede levetid, kan det være mere omkostningseffektivt at udskifte den frem for at fortsætte med at renovere den.

 3. Materiale: Hvis faldstammen er lavet af støbejern, kan den være mere modtagelig for korrosion og kræve hyppigere renovering eller udskiftning end en faldstamme lavet af PVC eller stål.

 4. Økonomi: Hvis budgettet er en faktor, kan det være mere omkostningseffektivt at renovere faldstammen end at udskifte den. Men hvis faldstammen kræver konstant vedligeholdelse eller reparationer, kan en udskiftning være mere rentabel i det lange løb.

Generelt set, hvis skaderne på faldstammen er alvorlige, og den er meget gammel, kan det være bedst at udskifte den. Hvis skaderne er mindre, og faldstammen stadig har en rimelig forventet levetid tilbage, kan det være muligt at renovere den og spare penge på udskiftning. Det er altid bedst at konsultere en professionel VVS-installatør for at afgøre den bedste løsning for en bestemt faldstamme.

Hvad koster en renovering eller udskiftning?

Prisen for at renovere eller udskifte en faldstamme varierer afhængigt af flere faktorer, såsom omfanget af arbejdet, den valgte løsning, omkostningerne til materialer og arbejdskraft, og placeringen af bygningen. Generelt set er udskiftning af en faldstamme dyrere end renovering, men det afhænger også af det specifikke tilfælde.

For renovering af en faldstamme kan priserne variere fra et par tusinde kroner til ti tusinde kroner eller mere, afhængigt af omfanget af arbejdet og materialerne, der skal bruges.

For udskiftning af en faldstamme kan priserne variere meget afhængigt af faktorer som længde, placering, valgt materiale og arbejdskraftomkostninger. Generelt kan udskiftning af en faldstamme koste fra ti tusinde kroner og op til flere hundrede tusinde kroner, afhængigt af omfanget af arbejdet og de materialer, der anvendes.

Det er altid bedst at få et tilbud fra en professionel VVS-installatør, der kan inspicere den eksisterende faldstamme og give en nøjagtig prisoverslag for renovering eller udskiftning.

Hvilke metoder findes til renovering af faldstammer?

Der er flere metoder til renovering af faldstammer, afhængigt af omfanget af skaderne og faldstammens alder og materiale. Her er nogle almindelige metoder til renovering af faldstammer:

 1. Fodringsrør: Fodringsrør er et rør, der placeres inde i den eksisterende faldstamme for at reparere mindre skader, såsom mindre lækager og korrosion. Fodringsrøret er normalt lavet af epoxy eller glasfiber og kan være en billigere løsning end en fuld udskiftning af faldstammen.

 2. Inversionsteknik: Inversionsteknik er en metode, hvor et fleksibelt rør, der er dækket af epoxy, glider ned i den eksisterende faldstamme og udfolder sig som en ‘ny’ faldstamme inde i den eksisterende. Denne teknik kan bruges til at reparere mindre skader og kan give en mere jævn overflade end fodringsrør.

 3. Sprøjtning af epoxy: Epoxy kan også sprøjtes direkte på den eksisterende faldstamme for at reparere mindre skader. Epoxy sprøjtes på indersiden af faldstammen og danner en ny overflade, der forsegler eventuelle lækager og beskytter mod korrosion.

 4. Udskiftning af sektioner: Hvis skaderne på faldstammen er koncentreret i en bestemt sektion, kan det være muligt at udskifte kun den påvirkede sektion af faldstammen. Dette kan være en billigere løsning end at udskifte hele faldstammen.

 5. Fuldstændig udskiftning: Hvis faldstammen er meget gammel og beskadiget eller blokeret på flere steder, kan det være nødvendigt at udskifte hele faldstammen. En fuldstændig udskiftning vil give en helt ny faldstamme med en længere levetid.

Hver metode har sine fordele og ulemper, og det er altid bedst at konsultere en professionel VVS-installatør for at afgøre den bedste løsning for en bestemt faldstamme.

Hvordan kan processen foregå?

Processen for renovering af en faldstamme afhænger af den valgte metode og omfanget af arbejdet. Her er en generel oversigt over, hvordan renoveringsprocessen kan foregå:

 1. Inspektion: En professionel VVS-installatør vil først inspicere den eksisterende faldstamme for at vurdere omfanget af skaderne og afgøre den bedste løsning til renovering. Inspektøren kan bruge forskellige teknologier, såsom kamera-inspektion eller ultralyd, til at undersøge faldstammen.

 2. Forberedelse: Før arbejdet påbegyndes, vil det være nødvendigt at tømme vandet fra faldstammen og forberede området omkring faldstammen for arbejdet. Dette kan omfatte at beskytte gulvbelægningen og fjerne eventuelle vægpaneler eller fliser.

 3. Renovering: Afhængigt af den valgte metode vil renoveringen begynde, enten ved at installere fodringsrør eller sprøjte epoxy på den eksisterende faldstamme, eller ved at installere et nyt rør eller udskifte den beskadigede sektion. Processen kan tage alt fra nogle få timer til flere dage, afhængigt af omfanget af arbejdet.

 4. Afslutning: Når renoveringen er færdig, vil VVS-installatøren sørge for at teste faldstammen for at sikre, at den fungerer som den skal. Dette kan omfatte at tænde for vandet og teste for lækager og blokeringer.

 5. Rengøring: Endelig vil området omkring faldstammen blive rengjort og ryddet op, og eventuelle vægpaneler eller fliser vil blive erstattet.

Det er vigtigt at huske på, at processen kan variere afhængigt af den valgte metode og omfanget af arbejdet. Det er også vigtigt at vælge en professionel og erfaren VVS-installatør for at sikre, at arbejdet udføres sikkert og effektivt.

Hvilke regler gælder for arbejdet med faldstammer?

Arbejdet med faldstammer er reguleret af lokale bygningsregulativer og VVS-koder, som kan variere afhængigt af placeringen. Her er nogle almindelige regler, der gælder for arbejde med faldstammer:

 1. Tilladelser: I de fleste tilfælde er det nødvendigt at indhente en byggetilladelse eller en VVS-tilladelse, før arbejdet påbegyndes. Dette kan kræve ansøgning og godkendelse fra de lokale myndigheder.

 2. Professionel installation: Det er vigtigt at vælge en professionel VVS-installatør, der er autoriseret og har den nødvendige erfaring til at udføre arbejdet sikkert og effektivt.

 3. Krav til materialer: Faldstammer skal normalt være lavet af materialer, der er godkendt af VVS-koderne. De skal også være i stand til at modstå de kræfter og belastninger, der opstår ved daglig brug.

 4. Ventilation: Faldstammer skal have tilstrækkelig ventilation for at forhindre ophobning af farlige dampe og for at opretholde en sund indendørs miljøkvalitet.

 5. Krav til renovering: Hvis der renoveres en eksisterende faldstamme, skal den opfylde de samme krav som en ny faldstamme, herunder materialer og installation.

Det er vigtigt at følge alle de relevante regler og krav for at sikre, at arbejdet udføres sikkert og opfylder standarderne for bygningsregulativer og VVS-koder. Det er også vigtigt at konsultere en professionel VVS-installatør og de lokale myndigheder for at sikre, at alle regler og krav overholdes.

Hvad koster det at flytte en faldstamme?

Omkostningerne ved at flytte en faldstamme kan variere meget afhængigt af flere faktorer, såsom placeringen af faldstammen i bygningen, omfanget af arbejdet og de nødvendige materialer og arbejdskraft. Generelt kan det at flytte en faldstamme være en omfattende og kostbar proces.

De typiske omkostninger ved at flytte en faldstamme kan omfatte:

 1. Afmontering af den eksisterende faldstamme: Afhængigt af placeringen af faldstammen kan det være nødvendigt at fjerne dele af gulvet, vægge eller lofter for at adskille den eksisterende faldstamme.

 2. Installation af ny faldstamme: Når den eksisterende faldstamme er blevet fjernet, vil det være nødvendigt at installere en ny faldstamme i den ønskede placering. Dette kan kræve nye rørsystemer, fittings og tilslutninger.

 3. Elektriske og sanitære omkostninger: Hvis faldstammen flyttes til en ny placering, kan det kræve ændringer i det elektriske og sanitære system i bygningen, hvilket kan øge omkostningerne.

De samlede omkostninger ved at flytte en faldstamme kan variere meget afhængigt af omfanget af arbejdet og placeringen af bygningen. Generelt kan det at flytte en faldstamme være en større og dyrere proces end at renovere eller udskifte den i dens eksisterende placering. Det er altid bedst at konsultere en professionel VVS-installatør for at få en nøjagtig prisoverslag for at flytte en faldstamme.

Hvor længe holder en faldstamme?

Levetiden for en faldstamme afhænger af flere faktorer, såsom faldstammens materiale, installationens kvalitet, og den vedligeholdelse, den har modtaget. Her er nogle typiske levetider for faldstammer af forskellige materialer:

 1. Støbejern: Faldstammer lavet af støbejern kan have en levetid på mellem 50-100 år, afhængigt af installationens kvalitet og vedligeholdelse. Støbejern er et holdbart materiale, men det er også mere modtageligt for korrosion end andre materialer.

 2. PVC: Faldstammer lavet af PVC kan have en levetid på mellem 25-40 år. PVC er et holdbart og let materiale, der er mindre modtageligt for korrosion end støbejern.

 3. Stål: Faldstammer lavet af stål kan have en levetid på mellem 50-75 år. Stål er et holdbart materiale, men det kan også blive påvirket af korrosion, hvis det ikke er ordentligt vedligeholdt.

Det er vigtigt at huske på, at disse levetider er kun estimerede gennemsnitlige levetider. Faktorer som installationens kvalitet, brug og vedligeholdelse kan have stor indflydelse på levetiden for en faldstamme. Regelmæssig vedligeholdelse, såsom rengøring og inspektion, kan forlænge faldstammens levetid og minimere behovet for reparationer eller udskiftning.

Hvor ofte skal faldstammer skiftes?

Faldstammer skal normalt ikke skiftes ud medmindre de er beskadiget eller stopper med at fungere korrekt. Levetiden for en faldstamme kan variere afhængigt af flere faktorer, som faldstammens materiale, installationens kvalitet og vedligeholdelse, samt belastningen på faldstammen.

Det er vigtigt at følge producentens anbefalinger for vedligeholdelse og inspektion af faldstammen, som kan hjælpe med at identificere eventuelle problemer tidligt og forhindre større skader eller blokeringer. Regelmæssig rengøring og inspektion af faldstammen kan også forlænge dens levetid.

Hvis der opstår problemer med en faldstamme, såsom lækager, blokeringer eller korrosion, kan det være nødvendigt at reparere eller udskifte faldstammen. Det er vigtigt at kontakte en professionel VVS-installatør for at få en vurdering af faldstammen og anbefalinger om eventuelle reparationer eller udskiftninger, der kan være nødvendige.

Generelt set kan en faldstamme vare i mange år, og det er vigtigt at tage de nødvendige skridt for at opretholde dens levetid og undgå unødvendige reparationer eller udskiftninger.

Hvor meget fald skal der være på en faldstamme?

Faldet på en faldstamme er en vigtig faktor for at sikre, at spildevand og afføring flyder korrekt gennem røret. Faldet er den vinkel, hvormed faldstammen hælder nedad, når den føres gennem bygningen. Jo større faldet er, jo hurtigere vil spildevandet flyde gennem røret.

Ifølge VVS-koderne skal en faldstamme normalt have en minimum faldhøjde på 1/4 tomme pr. fod rør, eller 2% fald. Dette betyder, at en faldstamme, der er 8 fod lang, skal have et fald på mindst 2 tommer.

Det er vigtigt at sikre, at faldstammen har tilstrækkeligt fald til at sikre, at spildevand og afføring flyder korrekt gennem røret. Hvis faldet er for lille, kan der opstå blokeringer og lækager, mens et for stort fald kan resultere i støj og vibrationer i røret. Det er altid bedst at konsultere en professionel VVS-installatør for at sikre, at faldstammens faldhøjde er korrekt og opfylder VVS-koderne.

Læs også:

En renovering af faldstammen kan være nødvendig, hvis faldstammen er beskadiget eller gammel og ikke fungerer korrekt. En renovering kan forlænge faldstammens levetid og forbedre dens ydeevne, og det kan også hjælpe med at forhindre fremtidige reparationer eller udskiftninger.

Der er forskellige metoder til renovering af faldstammer, såsom fodringsrør, epoxy-belægning og strømpeforing. Valget af metode afhænger af faldstammens tilstand og omfang af skaderne, samt andre faktorer som budget og ønsker.

Tiden det tager at renovere en faldstamme afhænger af flere faktorer, såsom faldstammens tilstand, den valgte metode til renovering og omfanget af arbejdet. Nogle renoveringer kan tage nogle få timer, mens andre kan tage flere dage.

I de fleste tilfælde kan du ikke bruge din faldstamme, mens den er under renovering. Det kan være nødvendigt at afbryde vandforsyningen og afløbssystemet, mens arbejdet udføres, for at undgå eventuelle skader eller forstyrrelser. Det er vigtigt at konsultere en professionel VVS-installatør for at få anbefalinger om midlertidige løsninger eller alternative rørsystemer, mens arbejdet udføres.