Modtag 3 gratis tilbud

Modtag 3 gratis og uforpligtende tilbud på din byggeopgave.

Ved at indhente flere tilbud, kan du sammenligne priser

og dermed sikre dig at du ikke betaler for meget. 

En haveplan giver det fulde overblik over ombygningen eller opførelsen af haven

Denne haveplan vil også indeholde de oplysninger, der almindeligvis findes i andre haveplaner. Beskrivelsen af haven er opdelt i en række afsnit. Denne haveplan giver dig mulighed for at forstå hele havens struktur.

Dette er en meget detaljeret haveplan, der indeholder de oplysninger, der er nødvendige for hvert trin i omlægningsprocessen. Denne haveplan er let at læse og forstå.

Du kan finde den mest detaljerede haveplan på internettet. De oplysninger, der understøttes i haveplanen, omfatter:

– havens dimensioner

– Fundamentets dimensioner

– Støttemuren

– Indkørsler

– Terrassen med fliser

Planen skal tage udgangspunkt i havens afvandingsmønster og placeringen af faciliteterne. Beplantningernes udformning og vandelementernes placering bør beskrives. Der bør indgå et kort afsnit, der viser havens opbygning.

Hvis stedet eller klimaet ikke giver mulighed for en fuldstændig planlægning, bør der medtages en god generel planlægning, der viser beplantningernes placering. Anlægget bør illustreres ved hjælp af plantegninger, hvor det er muligt, og ved hjælp af en dispositionsplan.

Der skal indhentes byggetilladelse hos bygningsmyndighederne, før der udføres arbejde.

Et detaljeret layout bør indeholde følgende oplysninger:

  1. Navnet på den person, der ejer ejendommen
  1. Navn og adresse på den person, som haveplanen udleveres til
  1. Navnene på de træer, buske og andre planter, der skal plantes
  1. Leveringsdato
  1. De samlede omkostninger til haveplanen, herunder omkostningerne til haveplanen og materialer, men eksklusive omkostningerne til eventuelle forbedringer
  1. Leveringsdato

I en haveplan identificeres og beskrives havens hovedtræk, herunder jordtypen, jordbundsforholdene, vandforholdene og de etårige og flerårige afgrøder, der kan dyrkes. Der bør anvendes en haveplan, hver gang der skal anlægges en ny have. Den bør også bruges til at identificere den del af haven og tilgangen til den.

Ofte er der skitser af forskellige typer planter og træer og noter om plænenes generelle indretning. Haveplanen er et meget nyttigt redskab til at forstå principperne for havearbejde.

En haveplan kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Den kan bruges til at lære haven at kende og give en idé om, hvordan landskabet ser ud. Den kan bruges til at designe en have og til at foretage en endelig vurdering af havedesignet. Den kan tjene som inspirationskilde til et design, og den kan bruges til at skabe et godt design.

Havearkitekt

Har du en anden opgave du skal have løst?