Modtag 3 gratis tilbud

Modtag 3 gratis og uforpligtende tilbud på din byggeopgave.

Ved at indhente flere tilbud, kan du sammenligne priser

og dermed sikre dig at du ikke betaler for meget. 

Fortove og stier

Vedligeholdelse af fortove og stier er en vigtig del af at opretholde et sikkert miljø for fodgængere og cyklister. Ud over at skabe et mere sikkert miljø for fodgængere og cyklister er vedligeholdelse af fortove og stier også en indtægtskilde for de lokale myndigheder.

For at kunne vedligeholde fortove og stier skal kommunerne hyre entreprenører til at udføre arbejdet. Entreprenørerne tager normalt en fast pris pr. kvadratmeter fortov eller sti. Mange kommuner tilbyder dog rabatter til dem, der betaler på forhånd. Nogle kommuner tilbyder endda gratis tjenester til dem, der opfylder betingelserne.

Omkostningerne til vedligeholdelse af fortove og stier varierer meget afhængigt af kommunens størrelse og mængden af trafik på fortovet eller stien.

De fleste byer kræver, at entreprenører indgiver en ansøgning om tilladelse, inden arbejdet påbegyndes, men nogle kommuner giver dispensation fra kravet om tilladelse, hvis entreprenøren accepterer at overholde visse krav. Disse krav omfatter bl.a. at opsætte skilte, der advarer bilisterne om kommende byggeprojekter, at holde arbejderne væk fra vejen i spidsbelastningstimerne og at give offentligheden adgang til vejen under byggeriet.

De fleste kommuner kræver, at entreprenører tegner en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen beskytter entreprenøren og kommunen mod krav fra tredjemand, der kommer til skade ved entreprenørens uagtsomhed. De fleste kommuner kræver, at entreprenører har en generel ansvarsforsikring, som dækker skader forårsaget af entreprenørens mangelfulde udførelse af arbejdet.

Nogle kommuner kræver, at entreprenører skal have en arbejdsskadeforsikring, som beskytter de ansatte, der arbejder på kommunens ejendom. Arbejdsskadeforsikring kræver generelt, at entreprenørerne har både en arbejdsgiveransvarsforsikring og en ansvarsforsikring for ansatte.

Arbejdsgiveransvarsforsikringen beskytter arbejdsgiverne mod krav fra ansatte, der kommer til skade på arbejdet. Ansvarsforsikringer for ansatte beskytter ansatte mod krav fra tredjemand, der kommer til skade som følge af den ansattes uagtsomme handlinger.

Kommunerne indgår ofte kontrakter med private virksomheder om vedligeholdelse af fortove og stier. Disse firmaer opkræver typisk et gebyr baseret på antallet af kvadratmeter fortov eller sti, der skal vedligeholdes. Mange kommuner har fastsat minimumsstandarder for kvaliteten af det arbejde, der udføres af disse entreprenører.

Nogle kommuner kræver f.eks., at entreprenører kun må anvende forhåndsgodkendte materialer som asfalt, beton, mursten, sten osv. og følge bestemte procedurer, når de anlægger nye fortove eller reparerer eksisterende fortove. Andre kommuner kræver, at entreprenørerne skal opfylde visse kriterier, f.eks. at projektet skal afsluttes inden for en bestemt tidsramme.

Mange kommuner kræver, at entreprenørerne sætter opslag op for at informere offentligheden om kommende byggeprojekter. Disse meddelelser kan hænges op på gadepæle, forsyningskasser eller andre steder, hvor de er synlige for offentligheden.

Entreprenører kan også være forpligtet til at underrette offentligheden om planlagte byggeprojekter gennem avisannoncer, tv-annoncer, radioudsendelser og andre midler.

Endelig kræver nogle kommuner, at entreprenører, der udfører reparationer af fortove og stier, giver offentligheden mulighed for at inspicere det udførte arbejde.

Hvis du er interesseret i at få mere at vide om, hvordan du hyrer en entreprenør af fortovs- og stianlæg, kan du kontakte dit lokale offentlige organ. De bør kunne fortælle dig, hvilke typer tilladelser der er nødvendige, hvor meget det koster at ansøge om dem, og om der er særlige krav.

brolægger

Har du en anden opgave du skal have løst?